Ryfylkeved

MYE TØRR OG FIN VED PÅ LAGER – KLAR FOR LEVERING!

Årets ved er hogd på Byrkja, Bretthetland og Randøy.

Leveringsklar kvalitetsved fra skogen i Ryfylke. Tørket og lagret slik at vanninnholdet er kun 10 % (norsk standard).

Fritt levert Stavanger/Sandnes/Bryne området! Over 100 sekker – Be om tilbud!

Blandingsved

Tørr blandingsved: Tørr kvalitetsved fra skogen i Ryfylke. Tørket og lagret slik den skal. Forventet effektiv brennverdi per 1.000 liter er ca. 1.250,- kWh.

Blandingsved 60 l sekk – kjempetilbud – 2 år gammel:

40 stk. 60 liters sekk à kr 60 (totalt kr. 2.400)

20 til 39 sekker: kr 65 pr. sekk.

Prisene gjelder ved levering til én adresse. Minste leveringskvantum: 20 sekker

1 palle ved à kr 1.000 (1 palle = 1.000 liter)

Prisene gjelder ved levering til én adresse. Minste leveringskvantum: 2 paller

Kontant betaling ved levering.

Bjørkeved – utsolgt

Tørr bjørkeved: Vi har dessverre tomt for tørr bjørkeved på lager. Nettsiden blir oppdatert når vi har bjørkeved pakket i 40 og 60 liters sekker på lager igjen.

Bjørk 40 liters sekk – utsolgt:

50 sekker eller mer: kr 55 pr. sekk (50 sekker: kr 2.750)

20–49 sekker: kr 60 pr. sekk

Prisene gjelder ved levering til én adresse.

Kontant betaling ved levering.

Fakta om ved

Veden består av brennbart materiale (tørrstoff), vann og aske. Jo mindre vann i veden, jo større blir den effektive brennverdien. Dvs. at tørr ved gir mer effektiv varme. Vekten av tørrstoffet pr volumenet varierer mellom treslagene (men brennverdien pr kilo ved med samme fuktighet er så å si lik for alle treslag).

Måleenheter for ved

Ved omsettes etter volummål og ikke etter vektmål, fordi vekta varierer alt etter hvor tørr veden er.

fm3 = 1 fastkubikkmeter – dvs. 1000 liter fast masse.
1 lm3 = 1 løskubikkmeter – dvs. volumet med luft imellom.
1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.

Brennverdien pr volumenhet varierer fordi noen treslag er ”tettvokste”, andre har løsere ved. Som en hovedregel kan vi si at den effektive brennverdien av de treslagene som oftest brukes til fyring i tørr tilstand er 2.500 kWt pr fastkubikkmeter.

Vedsekker i følge Norsk standard:
40 liter – 50 x 80 cm
60 liter – 60 x 80 cm
80 liter – 60 x 100 cm
Sekkene skal være merket med mål og innhold.

1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir:
53 – 55 fulle 40 liter sekker
38 – 40 fulle 60 liter sekker
30 – 32 fulle 80 liter sekker

Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken.
Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.

Fastmasse-prosenten på stablet ved er ca 65 %.
Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50 %.

1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved.
1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved.

Ved for salg bør ha en fuktighet omkring 20 %.

Brennverdi

Brennverdien (energimengden) i ved tørket i friluft med 14-20 % vanninnhold varierer mellom treslagene. Tallene nedenfor er beregnet ut fra en fastkubikkmeter ved, uten reduksjon for virkningsgrad til ovnen:

Brennverditabell

 Bøk 3.000 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
 Ask 2.900 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
 Eik 2.900 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
 Lønn 2.800 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
 Bjørk 2.715 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
Furu 2.350 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
Gran 2. 150 kWh pr. kubikk (1.000 liter)
Osp 2. 150 kWh pr. kubikk (1.000 liter)

Vedproduksjon

Vedforbruket i Norge
Rundt 25 % av norske husstander har ved som hovedoppvarmingskilde. Beregninger tyder på at det norske forbruket av ved, omregnet til 80 ltr. vedsekker, tilsvarer ca 60 mill. sekker. Det er mye ved, – to millioner favner! Norske vedprodusenter er viktige når ”varmeregnskapet” skal gjøres opp. Dette ansvaret må vi ivareta. Det gjøres trolig ved å produsere mer kvalitetsved til fornuftige priser.

Vedhogst
Å hogge ved kan være lystbetont arbeid som gir god mosjon for kropp og sjel. Det beste er å ligge en sesong på forskudd med vedhogsten. Da får veden tilstrekkelig tid til å tørke før den skal brukes i ildstedet. Dersom veden hogges samme år som den skal brukes, bør hogsten være avsluttet innen utgangen av april, før sevja begynner å stige.

Dersom hogsten skjer når bladverket er utsprunget, er det nyttig med det som kalles syrefelling. Det går ut på at trærne felles og skal ligge ukvistet en stund. Da vil en del av vanninnholdet trekkes ut gjennom treets spalteåpninger i bladene. Undersøkelser har vist en reduksjon på 4 – 7 prosentenheter av fuktigheten den første timen etter felling. Etter 6 dager har fuktigheten i nyhogd virke sunket fra 50 % til 35 %. Dette er målinger som er utført i juni – juli.

Kløyving av ved
Veden bør kappes og kløyves med det samme og legges opp på et tørt underlag utendørs med lufting på begge sider av stabelen. Stabelen bør dekkes på toppen. Dersom nettingsekker brukes kan veden tørkes i disse og lagres oppå hverandre og gil like god tørk. Dette forenkler håndteringen og transporten både før og etter tørkingen.

Kløyvingen er enklest å gjøre med det samme. Frosset trevirke er lettere å kløyve enn temperert virke. Videre er rått virke lettere å kløyve enn tørt. Derfor lønner det seg å kløyve veden så snart så mulig etter felling og kapping. Dersom veden allikevel skal lagres i stranger over tid, er det lurt å slinde; det er å skjære spor gjennom barken i stokkens lengderetning med motorsaga eller øksa. Fuktigheten får da mulighet til å fordampe ut av stokken i hele lengden.

Tørking av ved
Det er store mengder fuktighet som skal fjernes før veden er klar til bruk. En favn rå ved kan veie opp mot 2 tonn. Etter tørking veier den samme favnen i underkant av 1 tonn! Vær også oppmerksom på at volumet reduseres med ca. 8-10 % ved tørking.

Pakking av ved
Dette er nyttig å vite dersom en selger ved i sekker og at en derfor fyller sekkene slik at volumet som salgsvare har riktig mengde.

Så snart veden er tørr bør den legges inn i et tørt og luftig vedskjul eller lignende.

Merking av sekker
Ved omsetning av ved i sekker skal sekkens størrelse i cm og vekt angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken. Merkingen bør også angi klasse og produsentens navn eller merkevarebetegnelse eller annen nyttig informasjon. Dette kan gjøres ved et informasjonsskriv som legges løst i sekken. Ved som omsettes uten emballasje, behøves ikke merkes, men selger skal kunne gi informasjon om treslag og fuktighet.

Norsk Standard
Standarden har som mål å skaffe markedet ved i samsvar med definerte former og sikre forbrukerne et produkt i henhold til denne standarden. Etter at det i flere år har hersket mye usikkerhet rund det å kjøpe ved i sekker, var det flere som tokk til ordet for å komme fram til en felles plattform innen produksjon og merking av sekker. Resultatet er NS 4414 Ved til brensel i husholdningene.

NS 4414 er lagt opp slik at produsentene lett kan holde seg til denne i sin produksjon. Det er også krav til merking av emballasje. Sekkens mål i cm skal angis, fortrinnsvis ved et merke som er festet på sekken.

Utdrag av standarden er beskrevet nedenfor og kan kjøpes direkte hos Standard Norges salgsorganisasjon på www.standard.no.

Utdrag fra Norsk standard NS 4414
Ved til brensel i husholdningene

TreslagBjørk med pent utseendeHardved: bjørk, eik, ask, lønn og rogn.
Kan ikke blandes.
Alle treslag.
Kan blandes.
Alle treslag,
inkl. bakhun og rivningsved.
Kan blandes.
Toleranse for fast råteTolereres ikkeInntil 10 % av kubbene
Inntil 15 % av kubbene
Ubegrenset. Maks 10 % av partiet kan ha løs råte
Kubbediameter (målt på største kløyveflate)

Min. 8 cm Maks. 15 cm
Min 4 cm, maks 18 cm.
Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm
Min 4 cm, maks 18 cm.
Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm
Maks 18 cm
KløyvingAlle klubber kløyvd
90 % av klubbene skal være kløyvd
Runde med maks 8 cm tverrmål tillates
Kreves ikke for klubber under 18 cm
Lengder/avvik
+/- 1 cm
+/- 2 cm
+/- 10 %
+/- 10 %
FuktighetMaks 20 %
Maks 22 %
Maks 25 %
Maks 25 %

Standard lengder: 20 cm – 30 cm – 60 cm – 300 cm